Det Beror På

storlek komplexitet materialval utförande


Blir inte arkitektritat dyrt?
Nej, det blir inte dyrare med arkitektritat, det finns bara fördelar eftersom man själv kan påverka hela processen från idé till inflyttning.
Det handlar om att våga välja arkitektritat istället för ett standardiserat massproducerat hus som verkar vara en enklare lösning vid första anblicken.
Att bygga i normalstandard kostar 20 000 – 35 000 kr/kvm enligt samlad bild hos husföretagen. Ett arkitektritat hus i lösvirke eller i precut kostar lika mycket.
Kostnader för planering och ledning av husprojektet utgör normalt 10 – 20% av hela byggkostnaden.
Arkitektens roll kan uppta 2 – 12 % av byggkostnaden.
Naturligtvis beror det på hur länge arkitekten finns i projektet. Man brukar säga att proportionerna mellan planeringskostnaden, byggkostnaden och husets livskostnad är 1:10:100.

Ett hus skall leva i 100 år, minst

Kontakta oss om du vill veta mer – om vi inleder ett samarbete sker det utifrån offert och avtalsskrivning där vi preciserar vad arbetet kostar och vad resultatet ska bli

foto: christelschröder

arkitektur

skapas i gott samförstånd