det arkitektritade huset

Vårt mål är att de som bygger nytt hus skall våga anlita arkitekt. Arkitektritade hus är anpassade efter behov, terräng och omgivning. Hus som inte kostar mer än vanliga kataloghus eller modulhus.

Arkitektens roll är att analysera dina behov och ger dig nya idéer och uppslag.

Vi är en diskussionspartner med vilken du kan resonera fram den lösning som bäst motsvarar de behov och förutsättningar du har.

Ibland kan en tillbyggnad på det befintliga huset räcka för att uppnå drömmarna, ibland kan det vara bättre att leta upp en ny tomt. Vi är rådgivare och stöd när du ger dig in i byggprocessen.

Värdeökning Och Livslängd

Det viktigaste för dig, när du investerar mycket pengar i en byggnation, är att du får något som fungerar och håller på lång sikt. Att du får valuta för pengarna och att huset ökar i värde.
Ett arkitektritat hus oavsett om det är en villa, en skola eller kanske en restaurang anpassas huset efter tomten och efter den omgivande miljön. Det innebär att huset formas efter bästa placering på tomten. Varje rum och fönster placeras efter vädersträck, sammanhang och vackraste utblickar men samtidigt efter funktion och ekonomi.

Arkitektritat ger max yta på tomter där byggrätt och detaljplan är hårt styrda.

Arkitektritat håller generellt genomgående hög kvalitet vad gäller material och design, produktionen är flexibel med smartaste valet av konstruktionslösning, har utvecklingsmöjligheter, har uppvärmningsalternativ och omsorgsfullt arkitektritade hus har en högre värdestegring än massproducerade hus.

Avtal och Arkitektarvode
Vi skriver alltid avtal enligt ABK 09, bestämmelser framtagna för arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Vi jobbar med mötesrapporter och delredovisningar enligt normal projektredovisning så att beställaren kan följa förloppet på ett tydligt sätt. Tillblivelsen av huset redovisas i bilder och 3D-modeller.
Vi arbetar oftast efter rörligt pris mot budget.
Fast pris är möjligt vid nybyggnation
För det mesta upprättar vi alla handlingar för en villa eller ett fritidshus. Från skiss och bygglovshandlingar till bygghandling med beskrivningar. Konstruktionsberäkningar och dimensionering av huset ingår vanligen i bygghandlingar. Likaså mängdning av allt byggmaterial vilket är en dröm för att kunna kalkyler byggkostnader.
Det bästa är kanske 3D-modellen på huset som öppnas i en gratisapp ”BimX” med huset som en komplett digital modell.

foto: rafalsbygg